در حال بارگذاری ...

ثبت بیش از ۶۶۷ عنوان کتاب در سامانه

چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

لازم به ذکر است از زمان شروع به کار آزمایشی باشگاه اشتراک کتاب تا کنون 118 نفر عضو سامانه شده و همچنین 667 عنوان کتاب در این سامانه ثبت شده است.

لازم به ذکر است از زمان شروع به کار آزمایشی باشگاه اشتراک کتاب تا کنون 118 نفر عضو سامانه شده و همچنین 667 عنوان کتاب در این سامانه ثبت شده است.