در حال بارگذاری ...

ثبت حدود ۲۵۰۰ جلد و فروش ۱۰۶۵ جلد کتاب در باشگاه اشتراک کتاب شریف

چهارشنبه، ۰۲ تیر ۱۴۰۰

تاکنون 2063 جلد کتاب ثبت شده است و از این تعداد 1065 جلد کتاب به فروش رفته‌است. حدود 500 جلد کتاب نیز در مرحله ثبت در سامانه قرار دارد.

سامانه اشتراک کتاب شریف همچنان با هدف دسترسی بهتر، سریع‌تر و ارزان‌تر دانشجویان به کتاب، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. تاکنون 2063  جلد کتاب ثبت شده است و از این تعداد 1065 جلد کتاب به فروش رفته‌است. حدود 500 جلد کتاب نیز در مرحله ثبت در سامانه قرار دارد.