در حال بارگذاری ...
آشنایی با پدیده های انتقال در مهندسی مواد
پدیدآور:
دیوید گسکل
انتشارات:
انتشارات ارکان دانش
مترجم:
سعید رضا زارع ،علی رضا اعلائی
ویرایش:
چهارم
سال چاپ:
۱۳۹۰
نوبت چاپ:
چهارم
شمارگان:
۱۰۰۰
دسته بندی:
علوم مهندسی
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو
قیمت جلد:
۱۶۰،۰۰۰ ریال

قیمت فروش:

۱۰۴،۰۰۰ ریال