در حال بارگذاری ...
تشریح کامل مسائل سینماتیک ودینامیک ماشینها
پدیدآور:
علیرضا علیزاده - وحید زارع - عطاالله چیت سازخویی
انتشارات:
انتشارات عبادی - علمیران
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۹۰
نوبت چاپ:
هفتم
شمارگان:
۲۰۰۰
دسته بندی:
علوم مهندسی
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو
قیمت جلد:
۶۰،۰۰۰ ریال

قیمت فروش:

۳۹،۰۰۰ ریال

اضافه به سبد خرید