در حال بارگذاری ...
کنکور کارشناسی ارشد دینامیک
پدیدآور:
روح حسینی - حمزه صالحی پور
انتشارات:
آزاده
مترجم:
-
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۹۲
نوبت چاپ:
دوم
شمارگان:
۲۰۰۰
دسته بندی:
سایر
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو
قیمت جلد:
۱۶،۰۰۰ ریال

قیمت فروش:

۱۰،۴۰۰ ریال