در حال بارگذاری ...
مسائل برگزیده از کتاب آپوستل جلد 1 (ریاضی عمومی 1)
پدیدآور:
ناصر محمدی راد
انتشارات:
جنگل، جاودانه
مترجم:
-
ویرایش:
سوم
سال چاپ:
۱۳۸۷
نوبت چاپ:
چهارم
شمارگان:
۱۵۰۰
دسته بندی:
علوم پایه
وضعیت کتاب:
دست دوم، تقریباً مناسب
قیمت جلد:
۵۰،۰۰۰ ریال

قیمت فروش:

۱۷،۵۰۰ ریال