در حال بارگذاری ...
رهیافت حل مسئله در الکترونیک (2)
پدیدآور:
محمود دیانی
انتشارات:
نص
مترجم:
-
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۹۴
نوبت چاپ:
هشتم
شمارگان:
۱۰۰۰
دسته بندی:
علوم مهندسی
وضعیت کتاب:
دست دوم، تقریباً مناسب
قیمت جلد:
۱۵۰،۰۰۰ ریال

قیمت فروش:

۵۲،۵۰۰ ریال