در حال بارگذاری ...
تشریح کامل مسائل مدار های مخابراتی تجزیه و تحلیل و طراحی
پدیدآور:
ماهرخ مقصودی
انتشارات:
انتشارات علم و صنعت
مترجم:
-
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۸۴
نوبت چاپ:
اول
شمارگان:
۲۰۰۰
دسته بندی:
علوم مهندسی
وضعیت کتاب:
دست دوم، خوب
قیمت جلد:
۴۲،۰۰۰ ریال

قیمت فروش:

۲۱،۰۰۰ ریال