در حال بارگذاری ...
Basic principles and calculations in chemical engineering
پدیدآور:
David M. Himmelblau. JamesB. Riggs 
انتشارات:
nopardazan
ویرایش:
هفتم
سال چاپ:
۱۳۸۸
نوبت چاپ:
چهارم
دسته بندی:
علوم مهندسی
وضعیت کتاب:
دست دوم، خوب

قیمت فروش:

۶۵۰،۰۰۰ ریال

اضافه به سبد خرید