در حال بارگذاری ...
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت
پدیدآور:
مجتبی پردل
انتشارات:
آزاده
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۸۷
نوبت چاپ:
اول
دسته بندی:
سایر
وضعیت کتاب:
دست دوم، تقریباً مناسب

قیمت فروش:

۴۵،۵۰۰ ریال