در حال بارگذاری ...
تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی
پدیدآور:
استیفن رابینز
انتشارات:
صفار
مترجم:
سیدمهدی الوانی - حسن دانایی فرد
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۸۸
نوبت چاپ:
بیست و ششم
دسته بندی:
علوم انسانی
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو

قیمت فروش:

۶۰،۰۰۰ ریال

اضافه به سبد خرید