در حال بارگذاری ...
رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس
پدیدآور:
محمود دیانی
انتشارات:
نص
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۹۱
نوبت چاپ:
دهم
دسته بندی:
علوم مهندسی
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو
قیمت جلد:
۱۶۰،۰۰۰ ریال

قیمت فروش:

۱۲۰،۰۰۰ ریال

اضافه به سبد خرید