در حال بارگذاری ...
introduction to research in education
پدیدآور:
DONALD ARY، LUCY CHESER JACOBS، CHRIS SORENSEN، DAVID A. WALKER
انتشارات:
wadsworth
ویرایش:
نهم
سال چاپ:
۲۰۱۰
نوبت چاپ:
نهم
دسته بندی:
علوم انسانی
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو

قیمت فروش:

۲۰۰،۰۰۰ ریال

اضافه به سبد خرید