در حال بارگذاری ...
Developing Tactics for Listening
پدیدآور:
Jack C. Richards with Grant Trew
انتشارات:
oxford
ویرایش:
چهارم
سال چاپ:
۲۰۱۰
نوبت چاپ:
چهارم
دسته بندی:
سایر
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو

قیمت فروش:

۲۰۰،۰۰۰ ریال

اضافه به سبد خرید