در حال بارگذاری ...
مجموعه سوالات ارشد کامپیوتر دولتی سال 1389
پدیدآور:
نیکوکار، مقسمی، برومندنیا، رضوانی، شادکام، شریعت زاده، پرچ، رافع، خلیلی فر، رافع، عبدی پور
انتشارات:
گسترش علوم پایه
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۹۰
نوبت چاپ:
دوم
دسته بندی:
سایر
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو

قیمت فروش:

۴۰،۰۰۰ ریال

اضافه به سبد خرید