در حال بارگذاری ...
پی سازی (آزمون کارشناسی ارشد)
پدیدآور:
ساسان امیر افشاری، حسین فراهانی
انتشارات:
سری عمران قم داور
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۹۴
نوبت چاپ:
هشتم
دسته بندی:
سایر
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو

قیمت فروش:

۳۳۰،۰۰۰ ریال