در حال بارگذاری ...
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی جلد 1 ( سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی)
پدیدآور:
بهزاد خدا کرمی
انتشارات:
آزاده
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۸۳
نوبت چاپ:
اول
دسته بندی:
سایر
وضعیت کتاب:
دست دوم، خوب

قیمت فروش:

۱۶۰،۰۰۰ ریال