در حال بارگذاری ...
مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی- جلد 1 (بدونCD)
پدیدآور:
اسمیت، ون نس، ابوت
انتشارات:
کتاب پدیده
عنوان اصلی:
Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics
مترجم:
سعید سلطانعلی، ساناز پورمند
ویرایش:
هشتم
سال چاپ:
۱۳۹۵
نوبت چاپ:
نهم
دسته بندی:
علوم مهندسی
وضعیت کتاب:
دست دوم، خوب
قیمت جلد:
۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

قیمت فروش:

۷۰۰،۰۰۰ ریال

اضافه به سبد خرید