در حال بارگذاری ...
600 مسئله ی چند گزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم ها
پدیدآور:
محمد قدسی، آیدین نصیری شرق
انتشارات:
فاطمی
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۹۱
نوبت چاپ:
اول
دسته بندی:
علوم مهندسی
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو

قیمت فروش:

۴۸۰،۰۰۰ ریال