در حال بارگذاری ...
راهنمای کاربردی Solidworks 2007
پدیدآور:
نیما جمشیدی، ندا حسن زاده، علی ابویی مهریزی
انتشارات:
عابد
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۸۶
نوبت چاپ:
اول
دسته بندی:
علوم مهندسی
وضعیت کتاب:
دست دوم، تقریباً مناسب

قیمت فروش:

۱۵۰،۰۰۰ ریال