در حال بارگذاری ...
آمار و احتمالات کاربردی
پدیدآور:
مسعود نیکوکار، بهمن عربزاده
انتشارات:
آزاده
ویرایش:
اول
سال چاپ:
۱۳۹۴
نوبت چاپ:
هفدهم
دسته بندی:
سایر
وضعیت کتاب:
دست دوم، مشابه نو

قیمت فروش:

۵۰۰،۰۰۰ ریال